EVERYTHING IS POSSIBLE!

Software Camp jest Instytucją Otoczenia Biznesu, której celem jest wspieranie oraz rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności w naszym regionie. Zapewniamy profesjonalne i inspirujące otoczenie biznesowe zaprojektowane tak, aby spełniać potrzeby firm o każdej wielkości i dowolnym budżecie.

Oferujemy:

 • W pełni wyposażone, nowoczesne pokoje biurowe i powierzchnie coworkingowe
 • Szerokopasmowy Internet
 • Kompleksowo wyposażone, klimatyzowane sale spotkań biznesowych i sale konferencyjne
 • Outsourcing usług biurowych
 • Wirtualne biuro
 • Profesjonalne wsparcie dla inkubowanych startupów
 • Wsparcie w przygotowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy UE

Tworzymy klimat sprzyjający przedsiębiorczości i realizowaniu marzeń o prężnie działającej firmie. Widzimy przyszłość w innowacyjnych pomysłach i kreatywnym podejściu.  Chcemy udostępnić Tobie i Twojej firmie najlepsze warunki do dynamicznego rozwoju. Wierzymy, że nasze otoczenie i Twoje pomysły wyzwolą synergię prowadzącą wprost na szczyt biznesowych osiągnięć.

Wizją Software Camp jest osiągnięcie pozycji czołowej Instytucji Otoczenia Biznesu, której nowoczesne wnętrza i innowacyjne usługi pomogą rozwinąć Twoją firmę i stworzyć rozwiązania konkurencyjne w skali światowej.

Software Camp był partnerem w projekcie pn. „Platforma Startowa: Connect” realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w ramach poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia 2014-2020 (pilotaż). W ramach projektu powstało ponad 70 startupów, z których ponad połowa otrzymała dofinansowanie na rozwój działalności (w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW) po zakończeniu inkubacji w projekcie.

Software Camp (Partner konsorcjum) był partnerem projektu „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”, który zakłada wyinkubowanie ponad 200 startupów.

Więcej informacji: http://platformystartowe.gov.pl

KORZYŚCI

 • Nowoczesne pokoje biurowe i powierzchnie coworkingowe
 • Kompleksowo wyposażone, klimatyzowane sale spotkań biznesowych i sale konferencyjne
 • Doskonała lokalizacja w biurowcu w Centrum Biznesowym przy ul. Zana w Lublinie
 • Duży, bezpłatny parking
 • Idealny adres biznesowy dla Twojej firmy
 • Profesjonalne wsparcie dla inkubowanych startupów
 • Outsourcing usług biurowych
 • Kreatywna przestrzeń dla rozwoju Twojego biznesu
 • Szerokopasmowy Internet
 • Minimalizacja kosztów prowadzenia działalności
 • Budowanie sieci wzajemnych powiązań kooperacyjnych między Firmami na terenie Inkubatora
 • profesjonalne doradztwo i mentoring