EVERYTHING IS POSSIBLE!

Ideą Software Camp jest wspieranie nowopowstałych, innowacyjnych firm z branży ICT w osiągnięciu sukcesu biznesowego.
Tworzymy klimat sprzyjający przedsiębiorczości i realizowaniu marzeń o prężnie działającej firmie. Widzimy przyszłość w innowacyjnych pomysłach i kreatywnym podejściu.  Chcemy udostępnić Tobie i Twojej firmie najlepsze warunki do dynamicznego rozwoju. Wierzymy, że nasze otoczenie i Twoje pomysły wyzwolą synergię prowadzącą wprost na szczyt biznesowych osiągnięć.

Wizją Software Camp jest osiągnięcie pozycji czołowej Instytucji Otoczenia Biznesu, której nowoczesne wnętrza i innowacyjne usługi pomogą rozwinąć Twoją firmę i stworzyć rozwiązania konkurencyjne w skali światowej. Software Camp jest również animatorem i organizatorem eventów dla lubelskiego środowiska IT.

Software Camp był partnerem w projekcie pn. „Platforma Startowa: Connect” realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w ramach poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia 2014-2020 (pilotaż). W ramach projektu powstało ponad 70 startupów, z których ponad połowa otrzymała dofinansowanie na rozwój działalności (w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW) po zakończeniu inkubacji w projekcie.

Software Camp (Partner konsorcjum) jest obecnie w trakcie realizacji projektu „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”, który zakłada wyinkubowanie ponad 200 startupów.  Nabór pomysłów do inkubacji rusza 2 stycznia 2019 r. i jest ciągły. Zakończenie projektu przewidziane jest na IV kwartał 2021 r.

Więcej informacji: http://platformystartowe.gov.pl

KORZYŚCI

 • Nowoczesne pokoje biurowe i powierzchnie coworkingowe
 • Kompleksowo wyposażone, klimatyzowane sale spotkań biznesowych i sale konferencyjne
 • Doskonała lokalizacja w biurowcu w Centrum Biznesowym przy ul. Zana w Lublinie
 • Duży, bezpłatny parking
 • Idealny adres biznesowy dla Twojej firmy
 • Profesjonalne wsparcie dla inkubowanych startupów
 • Outsourcing usług biurowych
 • Kreatywna przestrzeń dla rozwoju Twojego biznesu
 • Szerokopasmowy Internet
 • Minimalizacja kosztów prowadzenia działalności
 • Budowanie sieci wzajemnych powiązań kooperacyjnych między Firmami na terenie Inkubatora
 • profesjonalne doradztwo i mentoring