DT logo

Design thinking jest metodą, która pozwala na seryjne tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Cały proces jest bardzo podobny do tego, który jest wykorzystywany przez dizajnerów. Tylko w tym wypadku można go zastosować do stworzenia różnych produktów, czy usług.

Czym jest Design Thinking?

To iteracyjny proces pozwalający tworzyć innowacyjne rozwiązania ściśle dopasowane do potrzeb użytkowników. Stosuje się go przy opracowywaniu rozwiązania problemu, pracy nad nowym produktem lub usługą.
Składa się z 5 podstawowych etapów:

  • empatii,
  • definiowania,
  • generowania pomysłów,
  • prototypowania,

Ważnym aspektem są interdyscyplinarny zespół i gotowość do działania („stop talking, start doing”). Proces powstał na Uniwersytecie Stanforda i z powodzeniem stosowany jest w firmach takich jak Google, P&G, SAP czy General Electric.
Jest to warsztat przygotowany specjalnie dla wszystkich, którzy dotychczas nie mieli styczności z metodą Design Thinking. Podczas ośmiogodzinnego warsztatu uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć procesu podczas praktycznych ćwiczeń. Dzięki temu możliwe jest pełne zrozumienie, na czym polega cała metoda i zaobserwowanie efektów jej stosowania. Oprócz pracy warsztatowej zostaną również dokładnie omówione wszystkie etapy procesu, podane liczne narzędzia stosowane przy realizacji zaawansowanych projektów i omówione przykłady ze świata i z doświadczenia prowadzących warsztat.

Oprócz procesu składającego się z kolejnych etapów, design thinking jest też odpowiednim nastawieniem, które cały czas towarzyszy nam przy pracy nad projektem.

Co zyskasz biorąc udział w warsztacie?

  • poznasz cały proces Design Thinking oraz poszczególne narzędzia stosowane do jego skutecznego przeprowadzenia,
  • weźmiesz udział w procesie grupowym i przećwiczysz umiejętności pracy w grupie,
  • poznasz metody przeprowadzania efektywnych wywiadów i obserwacji,
  • zrozumiesz jak opracowywać zebrane informacje,
  • dowiesz się jak przeprowadzić owocną burzę mózgów,
  • nauczysz się technik prototypowania różnych rozwiązań.

CZAS TRWANIA: 8h

TERMIN: 11.12.2014r. w godzinach 10.00 – 18.00

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 12 osób

KOSZT: 450zł netto/osoba w tym obiad i serwis kawowy

MIEJSCE: Software Camp ul. Zana 11 a, 20-601 Lublin

Po warsztacie uczestnicy otrzymają mailowo paczkę materiałów informacyjno-edukacyjnych.

REZERWACJA:

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr tel. 797 271 435 lub na adres mailowy: biuro@softwarecamp.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.