W związku z realizacją projektu nr WND-POPW.01.01.01-06-0002/15 przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, jako partner projektu, spółka Software Camp Sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe na świadczenie obsługi księgowej dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: Connect, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej.

 

Zapytanie – usługa księgowa

Za_1 – Formularz ofertowy

Za_2 – Oświadczenie

Za_3 – Wykaz zamowień

Za_4 – Wykaz osob

Za_5 – Powiązania

Za_6 – Wzór Umowy

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że przedłużony zostaje termin do nadsyłania ofert w postępowaniu ofertowym nr 1 z dnia 22.06.2016. Szczegóły w załączniku.

Przedłużenie terminu składania ofert – zapytanie nr 1 z dnia 22 06 2016

 

Niniejszym informujemy, że postępowanie dotyczące zamówienia na usługi księgowe dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT zostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Alicja Sienkiewicz Usługi Księgowe AS, ul. Czechowska 4, 20-072 Lublin

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu.