Miło nam poinformować, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie inaugurujące działalność Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, do którego należy również Software Camp. Głównym punktem spotkania będzie uroczyste podpisanie umowy partnerskiej o utworzeniu Klastra.
Celem Klastra jest koordynacja i skupienie w jednym miejscu informacji o dostępnej w Regionie ofercie instrumentów wsparcia, a także poprawa warunków do inicjowania i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w województwie lubelskim.
Kilkanaście instytucji zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości, na co dzień często konkurując ze sobą, zrzesza się widząc konieczność współpracy, aby jak najlepiej wykorzystać przez Region Lubelski możliwości związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. Pragniemy podnieść poziom innowacyjności w gospodarce naszego regionu oraz zasilić ją przykładami praktycznej kooperacji lubelskich środowisk naukowych z przedsiębiorstwami.