W imieniu ICF Lublin zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie Learning Forum poświęconego Superwizji jako narzędzia rozwoju coacha. Wspólnie będziemy odkrywać na czym polega superwizja, jaką rolę może pełnić w rozwoju coacha oraz przyjrzymy się jak pracuje superwizor w procesie.

Warsztat poprowadzi dla nas Katarzyna Dujanowicz, Współautorka (wraz z Anną Chraniuk) jedynej w Polsce książki na temat superwizji w coachingu, wydanej pod patronatem merytorycznym ICF, IC oraz EMCC.

http://icf.org.pl/pl1456,superwizja-jako-narzedzie-rozwoju-coacha-2016-09-27-lublin.html