Zapraszamy do korzystania promocji obowiązującej w Software Camp do końca września 2017 r., dotyczącej wynajmu sali biznesowej/multimedialnej.