USŁUGI DODATKOWE

Kawa z ekspresu + ciastko 6 zł netto/osobę
Serwis kawowy uzupełniany na bieżąco (ciastka kruche, woda, kawa sypana, herbata, woda z warnika, woda z cytryną, dodatki: mleko, cukier, cytryna) 12 zł netto /osobę
Lunch oferta ustalana indywidualnie
Skanowanie dokumentów wraz z przesłaniem na adres email 1 strona 0,35 zł netto
Wydruk laserowy czarno-biały (nie dotyczy zdjęć) 1 strona 0,10 zł netto
Wydruk laserowy kolorowy (nie dotyczy zdjęć) 1 strona 0,90 zł netto
Nadanie faksu (Polska) 1 strona 1,39 zł netto
Przepisywanie dokumentów 1 strona 5zł netto
Wysłanie korespondencji w imieniu Klienta (Poczta Polska) 1 list 1,5zł + opłata wg cennika Poczty Polskiej
lub abonament 25 zł netto miesięcznie + opłata wg cennika Poczty Polskiej
Zbiorcze przesłanie korespondencji do Klienta 1 przesyłka 10,00zł + opłata wg cennika Poczty Polskiej
Wysłanie przesyłki kurierskiej w imieniu Klienta 1 przesyłka do 2 kg 10,00 + opłata wg cennika firmy kurierskiej
ROZMOWY TELEFONICZNE
Połączenie wychodzące 1 minuta 0,30 zł netto za każdą rozpoczętą minutę
Telefoniczna obsługa połączeń przychodzących – udzielenie informacji lub przekierowanie rozmowy 1 minuta 1,2 zł netto za każdą rozpoczętą minutę
UWAGA! Do powyższych cen należy doliczyć 23% stawkę podatku od towarów i usług.