Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-POPW.01.01.01-06-0002/15 przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, jako partner projektu, spółka Software Camp Sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe organizację konferencji promocyjnej w ramach projektu Platforma Startowa: Connect, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej.

Zapytanie ofertowe nr 4

zał 1 – konferencja

zał 2 – konferencja

Zał 3 – konferencja

Zał 4 – konferencja

Zał 5 – konferencja

Zał 6 – konferencja

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 6

 

Na podstawie punktu 6.4 zapytania ofertowego z dnia 17.08.2016, Software Camp sp. z o.o. zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia na organizacje konferencji promocyjnej w ramach projektu „Platformy startowe: Connect” wraz z zapewnieniem usług cateringowych zostało unieważnione bez wyboru Wykonawcy.