W dniu 12.12.2014 r. miało miejsce spotkanie inaugurujące działalność Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Jego celem było uroczyste podpisanie umowy partnerskiej o utworzeniu Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

Grupa Podpisanie Umowy LKIOB 12 12 14 oprac