Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-POPW.01.01.01-06-0002/15 przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, jako partner projektu, spółka Software Camp Sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe organizację konferencji promocyjnej w ramach projektu Platforma Startowa: Connect, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej.

zapytanie-konferencja

zal-1-konferencja

zal-2-konferencja

zal-3-konferencja

zal-4-konferencja

zal-5-konferencja

zal-6-konferencja