W związku z realizacją projektu nr WND-POPW.01.01.01-06-0002/15 przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, jako partner projektu, spółka Software Camp Sp. z o.o. . ogłasza postępowanie ofertowe na świadczenie obsługi prawnej dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: Connect, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej.

Zapytanie ofertowe – usługa prawna

Zapytanie ofertowe – usługa prawna

Za e 1 -Formularz ofertowy

Za e 2 -Oświadczenie

Za e 3 -Wykaz zamówień

Za e 4 -Wykaz osób

Za e 5 -Powiązania

Za e 6 -Wzór Umowy

Za e 6 -Wzór Umowy

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że przedłużony zostaje termin do nadsyłania ofert w postępowaniu ofertowym nr 2 z dnia 22.06.2016. Szczegóły w załączniku.

Przedłużenie terminu składania ofert – zapytanie nr 2 z dnia 22 06 2016

 

Niniejszym informujemy, że postępowanie dotyczące zamówienia na doradztwo prawne dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT zostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: LCO Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Puciłowski, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 20-002 Lublin

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu.