W związku z realizacją projektu nr WND-POPW.01.01.01-06-0002/15 przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, jako partner projektu, spółka Software Camp Sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe na świadczenie doradztwa podatkowego dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: Connect, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej.

 

Zapytanie ofertowe – doradztwo podatkowe

Zapytanie ofertowe – doradztwo podatkowe

Zal 1 – Formularz ofertowy – doradztwo podatkowe

Zal 2 – Oswiadczenie – warunki – doradztwo podatkowe

Zal 3 – Wykaz zamowien – doradztwo podatkowe

Zal 4 -Wykaz osob – doradztwo podatkowe

Zal 5 – Powiązania – doradztwo podatkowe

Zal 6 – Wzór Umowy – doradztwo podatkowe

Zal 6 – Wzór Umowy – doradztwo podatkowe

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że przedłużony zostaje termin do nadsyłania ofert w postępowaniu ofertowym nr 3 z dnia 22.06.2016. Szczegóły w załączniku.

Przedłużenie terminu składania ofert – zapytanie nr 3 z dnia 22 06 2016

 

Niniejszym informujemy, że postępowanie dotyczące zamówienia na doradztwo podatkowe dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT zostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ACAN Doradcy Podatkowi Sp. z o.o., ul. Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu.