Miło nam poinformować, że jako partner Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego złożyliśmy projekt w ramach działania 1.1.1. Platformy Startowe.

Celem działania jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w Polsce Wschodniej. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. Działanie pozwoli na zapewnienie indywidualnego wsparcia dla innowacyjnych start-upów utworzonych na bazie wyselekcjonowanych pomysłów biznesowych. Start-upy, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach programu akceleracji realizowanego przez Platformę startową, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

W ramach deklarowanego wkładu w realizację celu partnerstwa jako Software Camp zapewniamy kompleksową opiekę nad startupami.

– Udostępniamy nowoczesną powierzchnię biurową i infrastrukturę techniczną odpowiednią do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu.

– Zapewniamy pełną obsługę księgową, obsługę prawną oraz doradztwo podatkowe, a także wsparcie marketingowe i eksperckie

– Dostęp do konta mySales (www.mysales.pl) – programu CRM, który umożliwia fakturowanie on-line, zarządzanie bieżącymi procesami, sprzedażą i relacjami z klientami. MySales ułatwi startupowi zarządzanie firmą, oszczędzi czas i pomoże w podejmowaniu optymalnych decyzji w oparciu o zdefiniowane wskaźniki (KPI)

– Usługi eksperckie i mentoringowe – profesjonalne wsparcie m.in. poprzez przygotowanie analiz technologicznych i finansowych, analiz z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych, tworzenie modelu biznesowego startupu, dokonanie oceny rynkowej produktu, dokonanie analizy potrzeb klienta, przeprowadzenie analiz procesów biznesowych, komunikacji, strategii marketingowej. Ponadto eksperci pomogą uczestnikom programu w zakresie przygotowywania i prowadzenia efektywnych prezentacji oraz udziału w sesjach pitchingowych.

– Inkubowane startupy będą mogły skorzystać z bogatej wiedzy i doświadczenia biznesowego mentorów, którzy udzielą niezbędnych rad i wskazówek, pomogą znaleźć rozwiązanie pojawiających się trudności, zweryfikują ich plany i pomysły.