W dniu 14 listopada 2018 r. została podpisana umowa dotycząca dofinansowania projektu Platformy startowe dla nowych pomysłów. Software Camp jako partner projektu, będzie wspierał młode przedsiębiorstwa typu startup. Dzięki procesowi inkubacji, warsztatom i doradztwie mentorów osoby z ciekawymi pomysłami zyskają szansę na założenie i rozwinięcie własnej firmy.

http://popw.parp.gov.pl/poddzialanie-1-1-1/poddzialanie-1-1-1-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow

Rekrutacja pomysłów do projektu rozpocznie się na początku 2019 r.

Więcej informacji wkrótce !