Miło nam zakomunikować, że zostaliśmy jednym z partnerów projektu Wschodni Akcelerator Biznesu.

Wraz z Koordynatorem – Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz pozostałymi Partnerami, będziemy wspierać młode przedsiębiorstwa typu startup  za pomocą kompleksowego programu wsparcia, służącego przekształcaniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowaniu ich do warunków rynkowych według przyjętej metodologii oraz opracowaniu rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu startup na rynek. Efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, budowanie i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu start-up w Polsce Wschodniej.

Realizacja platformy startowej korzystnie wpłynie na podniesienie wśród przedsiębiorczych osób poziomu wiedzy w obszarze procesu budowy i rozwoju własnej, innowacyjnej firmy typu startup. Pozwoli im zdobyć wiedzę o przebiegu procesu inwestycyjnego i nawiązać cenne kontakty, które w przyszłości zaowocować mogą kooperacją biznesową.

Więcej informacji na temat naboru pomysłów wkrótce.