Rozpoczynamy rekrutację uczestników do programu „Business Game” – kolejnego projektu realizowanego wspólnie z Lubelskim Klastrem Instytucji Otoczenia Biznesu.

• Jeśli jesteś studentem I lub II roku studiów
• Chcesz samodzielnie pracować na swój sukces
• Uważasz, że nauka o przedsiębiorczości jest nudna i nieefektywna!
Bezpłatne warsztaty z przedsiębiorczości prowadzone w sposób odbiegający od przyjętych schematów!

Program „Business Game” skierowany jest do studentów I i II roku studiów dziennych uczelni wyższych z terenu województwa lubelskiego. Głównym celem projektu jest przygotowanie studentów wyższych uczelni województwa Lubelskiego do podjęcia własnej działalności gospodarczej dzięki uczestnictwu w warsztatach z elementami gry symulacyjnej połączonych z wizytami studyjnymi w lubelskich instytucjach otoczenia biznesu oraz organizacji spotkania networkingowego z ludźmi sukcesu.

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Narodowego Banku Polskiego w ramach programu Edukacji Ekonomicznej.