Miło nam poinformować, że w dniu 2 stycznia 2019 r. został otwarty nabór do Wschodniego Akceleratora Biznesu.
Software Camp, jako partner Platformy Startowej, zachęca do składania wniosków pod adresem: https://bit.ly/2LO5z2b
 
Nabór pomysłów skierowany jest do osób, które posiadają pomysł biznesowy:
➡️ wpisujący się w specjalizację branżową Platformy Startowej, tj.:
1) Żywność i produkty rolno-spożywcze
2) Ekologia
3) Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT)
➡️ nie będący przedmiotem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej Pomysłodawcy lub członka zespołu Pomysłodawcy
➡️ nie stanowiący przedmiotu oceny przez inną Platformę Startową
➡️ odznaczający się charakterem innowacyjności na poziomie co najmniej krajowym.
 
Nie zwlekaj, aplikuj !